Política de privacitat

Les dades obtingudes mitjançant aquest formulari seran incorporades al fitxer automatitzat “USUARIOS WEB” del qual Liquats Vegetals S.A. és titular i que consta degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades obtingudes tenen com a finalitat atendre i donar resposta a qualsevol consulta o suggeriment rebut a través del nostre web.

Liquats Vegetals garanteix que té establertes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i es compromet a no cedir les dades personals facilitades.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot enviant un escrit a Liquats Vegetals, Ctra. de Vic, Km 1,23, 17406 Viladrau (Girona), o bé un correu electrònic a: liquats@liquats.com.